Chào khách. Đăng nhập | Đăng ký

3 Trả lời

okr có lợi ích gì với nhân viên?

Đăng bởi: 53 lượt xem OKR

2 Trả lời

Triển khai OKR như thế nào?

Đăng bởi: 87 lượt xem OKR

6 Trả lời

OKR có dễ làm hơn KPI không?

Đăng bởi: 86 lượt xem OKR

6 Trả lời

OKR là gì? và có gì hay?

Đăng bởi: 85 lượt xem OKR